login

Schauspieler und ihre Rollen in der Serie «Pokémon»

Ihre Bewertung

Filmschauspieler

Unsho Ishizuka
Dr. Okido / Narrator (voice)
Inuko Inuyama
Nyarth (voice)
Keiko Han
Doctor Uchikido (voice)
Reina Ueda
Miach Mihie (voice)
Mayumi Iizuka
Kasumi (voice)
Daiki Yamashita
Izuku Midoriya (voice)
Tomokazu Seki
Menomaru
Yuji Ueda
Takeshi / Yorunozuku / Sonans (voice)
Kei Shindou
Kyouka Jirou (voice)
Kaito Ishikawa
Tenya Iida (voice)
Ikue Otani
Pikachu (voice)
Masami Toyoshima
Hanako (voice)
Rica Matsumoto
Satoshi (voice)
Shin-ichiro Miki
Kojiro / Hitodeman/ Lizardon/ Nyorozo / Zubat (voice)
Megumi Hayashibara
Musashi (voice)
Ayako Shiraishi
Joy (voice)
Kazuhiko Inoue
Kakashi Hatake (voice)
Chinami Nishimura
Junsar (voice)

Animation Director

Original Music Composer

Original Story

Series Director

Sound Director

Um diese Option und eine Reihe weiterer nützlicher Funktionen nutzen zu können, müssen Sie sich anmelden